Kozoroh - znamení zvěrokruhu

Charakteristiky


Charakteristiky znamení

Kozoroh

Kozoroh

Stejně jako skutečné zvíře mají i lidé v Kozorohu schopnost pohybovat se a přežít i za nejskrovnějších a nejtěžších podmínek. Hnáni vnitřní ctižádostí stoupají vzhůru k cíli, jehož dosažení má dát jejich životu smysl a naplnění. Hluboká potřeba získat všeobecné uznání za svůj výkon a schopnosti motivuje Kozorohy, aby si na sebe brali velké úkoly.

Svoboda být sám sebou je téma, které dělá Kozorohům těžkosti. Ovšem mnoho lidí ve znamení Kozoroha objevuje, že během jejich postupující životní cesty jsou břemena a povinnosti stále lehčí a že jim kyne odměna za často mnohaletou snahu. Tím se vysvětluje fenomén, že Kozorohové s léty dospívají ke stále větší mladistvosti a k veselé mysli, která vyrůstá z prodělaných životních zkoušek a zážitků.

Dilema mezi povinností a svobodou, mezi jednotlivcem a společností je odvěkým problémem lidstva, s nímž se musí během svého života vyrovnat téměř každý Kozoroh.

Živel země