Lev - znamení zvěrokruhu

Charakteristiky


Charakteristiky znamení

Lev

Lev

Jednání Lva je zaměřeno na vědomé, organizované činy. Všechno, co dělá, má být výrazem jeho osobnosti a odrazem jeho bytosti. Potřeba uznání a potvrzení osobnosti Lva vede k silnému vztahu k okolí, který může vyvolávat i formu závislosti. Lev je ovšem také oddán svobodné a hravé mysli, proto patří k charakteristickým rysům tohoto znamení i potřeba užívat si slunečné stránky života a pojímat život jako hru s požitky.

Lev je znamení vášnivosti a vitality. Proto je důležitým úkolem i výzvou pro Lvy žít život, za nímž mohou stát celým srdcem. Stejně jako je Slunce středem našeho planetárního systému, prožívají Lvi sami sebe jako někoho, kdo má přirozené právo na to, aby stál v centru a sklízel úctu a uznání. Lvi se ovšem jen obtížně vyrovnávají s kritikou.

Pozitivní stránka znamení Lva je v přirozeném citu pro čest a ve vůli k osobnímu rozvoji. Lev hledá sebejistotu a sebedůvěru, hledá vyjádření pro své tvůrčí sny a to, co dělá život pro něj hodnotným.

Živel oheň