Panna - znamení zvěrokruhu

Charakteristiky


Charakteristiky znamení

Panna

Panna

Panna chce být skutečně užitečná. Je mimořádně pilná a ráda se dělá nepostradatelnou. Důležité prostě pro Pannu je, aby ji někdo potřeboval. Panna je člověkem, který umí ihned přiměřeně reagovat na situace a jehož měřítkem jsou účinky jednání v mezilidských vztazích. Panna prostě ví, co je v které situaci třeba dělat. Díky svému talentu se umí pružně přizpůsobit vnějším podmínkám.

Panna je princip rozumného přizpůsobení daným podmínkám. Protože člověk prostě nemůže být vším a všechno vlastnit, učí se Panna určovat priority.

Mnoho Panen má tolik strachu z budoucnosti, že vždy promýšlí všechny eventuality. Cokoli se může stát a lidský rozum si to dokáže představit, to už Pannu v jejích předběžných úvahách potkalo. Kamkoli se Panna podívá, dělá to kriticky, střízlivě a vždy najde onen pověstný vlas v polévce.

Živel země